Een moestuin op het dak, de toekomst van tuinieren?
15-12-2014
Kennismaking met Oliver Matton
12-01-2015

Veiligheid op de werf: de werfinrichting bij dakwerken

In tegenstelling tot een aantal andere risico’s op bouwplaatsen, wordt het degelijk inrichten van een werf nog te vaak verwaarloosd. Hieronder volgen een paar puntjes die voor dakdekkers belangrijk zijn met betrekking tot werfinrichting en veiligheid op de werf.

De sociale voorzieningen

De nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt dat er op bouwplaatsen voorzieningen voor de werknemers moeten zijn om hun kleding op te bergen, zich om te kleden, zich te wassen of eventueel te douchen. Met sociale voorzieningen wordt bedoeld: kleed- en wasplaatsen ; eetplaatsen ; toiletten ; drankvoorziening ; verpozingslokalen.

Werfafbakening

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking heeft als opdracht de nodige maatregelen te treffen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden. Deze wettelijke taak van de veiligheidscoördinator ontslaat

de algemene aannemer evenwel geenszins van zijn plichten ter zake. Het NAVB geeft de aannemers de raad om de bouwplaats op een degelijke manier af te sluiten.

Het aanbrengen van signalisatie

Als bij het uitvoeren van dakwerken het voetpad of een deel van de rijweg wordt ingenomen, moeten er signalisatieborden aangebracht worden volgens het signalisatieplan.

Transport van materialen

Een belangrijk probleem bij dakwerken is het transport van materialen naar het dak. Er dient dan ook een materiaallift te worden gebruikt die uitgerust is met een gesloten materiaalbak, om zo te verhinderen dat de materialen vallen.

Also available in: Frans