fbpx

CashBack bij aankoop van minstens 100 m² Derbigum® NT samen met minstens 100 m² Derbicoat® NT en/of minstens 100 kg Derbibond® NT

 

 1. Beschrijving: bij aankoop tijdens de actieperiode van minstens 100 m² Derbigum® NT samen met minstens 100 m² Derbicoat® NT en/of minstens 100 kg Derbibond® NT ontvangt u 0,50 € korting per aangekochte m² of kg product.
  De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing.
Mogelijke combinaties zijn:
 • Minimum 100 m² Derbigum® NT + minimum 100 m² Derbicoat® NT.
 • Minimum 100 m² Derbigum® NT + minimum 100 kg Derbibond® NT.
 • Minimum 100 m² Derbigum® NT + minimum 100 m² Derbicoat® NT + minimum 100 kg Derbibond® NT.
 
 1. Periode: bij aankopen tijdens de periode van 12 februari 2018 tot en met 30 april 2018.
 
 1. Recht op deelname: deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en een vaste woonplaats in België of Luxemburg hebben. Enkel professionele dakdekkers met een geldig BTW-nummer kunnen aan deze actie deelnemen en dit uitsluitend als de aankoop van de betreffende producten in België heeft plaatsgevonden. Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen of acties.
 
Om deel te nemen aan de actie moet de deelnemer uiterlijk voor 15 mei 2018 de aanvraag tot cashback op volgend adres door te sturen, de postdatum geldt als bewijs:
Derbigum Batibouw Cashback Actie
C/O HighCo Data
PB 13164
1733 Asse
De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur met daarop een duidelijk leesbare omschrijving van het product, de hoeveelheid en de besteldatum. De aanvraag vermeldt tevens het rekeningnummer van de deelnemer. Bij een volledige en tijdige registratie wordt de cashback geaccepteerd door Imperbel nv en wordt het geld binnen de 4 à 6 weken na het einde van de verzendtermijn van de actie overgemaakt. Bij onvolledige, onleesbare of niet tijdige aanvragen, vervalt het recht op cashback.
Er kan slechts eenmaal deelgenomen worden per factuur. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens.
 
 1. Cashback bedrag: de actie is alleen van toepassing op onderstaande combinaties van producten:
 
 • Minimum 100 m² Derbigum® NT + minimum 100 m² Derbicoat® NT.
 • Minimum 100 m² Derbigum® NT + minimum 100 kg Derbibond® NT.
 • Minimum 100 m² Derbigum® NT + minimum 100 m² Derbicoat® NT + minimum 100 kg Derbibond® NT.
 
Het cashback bedrag geldt op de totale hoeveelheid aangekochte m² en kg per product.
Voorbeeld 1: bij aankoop van 150 m² Derbigum® NT plus 120 m² Derbicoat® NT, ontvangt u 270 x 0,50 € cashback (totaal m² = 270).
Voorbeeld 2: bij aankoop van 150 m² Derbigum® NT plus 120 m² Derbicoat® NT plus 110 kg Derbibond® NT, ontvangt u 380 x 0,50 € cashback (totaal m²+kg = 380).
 
 1. Retourneren/ruilen: bij retournering van de producten of een deel ervan die de deelnemer het recht gaven om cashback te ontvangen, vervalt het recht op de cashback.
 
 1. Uitsluiting: distributeurs en wederverkopers zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. Het is distributeurs evenmin toegestaan namens hun klanten deel te nemen.
 
 1. Voorbehoud: Imperbel nv behoudt zich het recht om aanmeldingen die onvolledig, onjuist, gewijzigd of onrechtmatig zijn, niet in behandeling te nemen. Imperbel nv behoudt alle rechten bij misbruik van de aanbieding.
 
 1. Door deel te nemen aan deze actie en door de antwoordkaart en de bijlagen op te sturen gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden.
 
 1. Imperbel nv behoudt zich tevens het recht om zonder verdere correspondentie deze actie aan te passen, te beperken, uit te breiden of anderszins te wijzigen, of om de actie al dan niet gedeeltelijk in te trekken.
 
 1. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, etc. worden door Imperbel nv uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn gegevens door Imperbel nv kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien de deelnemer dit niet langer wenst kan dit op eenvoudig verzoek meegedeeld worden aan Imperbel nv via het luik privacy op onze website (privacy@derbigum.com).