FAQ

Hier kan je de meest gestelde vragen en antwoorden vinden. Op deze pagina kan je 24 uur per dag, 7 dagen per week basisinformatie vinden. De technische punten kunnen echter voor elk project anders zijn. Als je dak complex is, raden we je daarom aan contact op te nemen met onze technische dienst. Zij helpen je graag verder!

Op initiatied van de eigenaar moet elk dak regelmatig onderhouden worden. Dit geschieldt bij voorkeur door de uitvoerder van de afdichting met wie hij een onderhoudcontract afsluit.

Het onderhoud omvat :
Na de winter:
– een algemene inspectie en herstelling van de afdichting indien nodig (plooien, afzakken,
veroudering, loskomen, …)
– een nazicht van de afvoerkolken, afvoerbuizen, spuwers, gebeurlijke schutlaag, slabben,
profielen, het voegwerk enz.
– het aanbrengen indien nodig van een bijkomende bescherming op druk belopen plaatsen
– bij geballaste daken (warm dak en omkeerdak) zo nodig de ballast corrigeren

Na het vallen van de bladeren:
– het verwijderen van afgevallen bladeren
– het verwijderen van mos, plantengroei, vreemde voorwerpen enz.
– bij geballaste daken zo nodig de ballast corrigeren.

De bouwheer zal speciale aandacht besteden aan de toegankelijkheid van de daken door aangepaste maatregelen te voorzien om dakschade te vermijden.

Wanneer men over de klasse BROOF spreekt volgens de Europese wetgeving, spreekt men over een brandweerstand van een dakopbouw volgens de klassificatienorm EN 13501-5 – classificatie volgens CEN/TS 1187 methode.

Renovatiekosten zijn een optelling van productkosten, verwerkingskosten en algemene kosten. Voor een reële inschatting van uw renovatiekosten kunt u het beste een Derbigum erkende verwerker raadplegen.
Hier is de lijst van de gecertifieerd dakdekkers in je buurt.

Alle Derbigum-producten worden verkocht bij verschillende bouwhandelaars.
Zoek het dichtstbijzijnde verkooppunt bij jou in de buurt.

De DERBIGUM SP wordt steeds geplaatst met de glasvezelwapening, waarvan de structuur zichtbaar is, naar boven toe. Als gemakkelijke regel kan men onthouden dat als men de DERBIGUM ontrolt, de glasvezelwapening automatisch bovenaan ligt en de kalkzijde onderaan.

Het fenomeen van corrosie bij non-ferro metalen (Zn, Pb, Cu) in combinatie met bitumineuze afdichtingen is al gekend sinds maart 1992 (T.I.N. TV.183) en herwerkt voor de 2de maal in het T.I.N. TV.193 van maart 1994 alsook in het T.I.N. TV 215 van maart 2000. Deze geven een volledig gefundeerde uitleg over het fenomeen van corrosie van non-ferro metalen.

Hoewel dit fenomeen algemeen gekend is zijn de oorzaken niet met zekerheid gekend en mogen dus niet veralgemeend worden, maar het is wel een feit dat zij onderhevig zijn aan invloeden van het milieu. Twee identieke platte daken kunnen verschillend reageren op bv. zinken goten. De laatste jaren is er ook een toename van de luchtverontreiniging. De stofdeeltjes komen terecht op daken met een lichte helling, waardoor er met de ochtenddauw een chemische reactie ontstaat. Dit geeft op zijn beurt aanleiding tot zinkcorrosie.

– Een opeenstapeling van SO3 die men vindt in mazout van mindere kwaliteit
– Producten die chloor als basis hebben en je in de atmosfeer vindt
Men kan dit probleem verhelpen door middel van volgende oplossingen :
1-Hetzij een verflaag aanbrengen op de ganse oppervlakte van het DERBIGUM-membraan type: DERBISILVER
2-Hetzij de zink beschermen om zo corrosie te vermijden. Dit kan met het product DERBIZINC

De isolatielaag bevindt zich tussen de dakvloer en de afdichting. Op de dakvloer wordt een dampscherm aangebracht, (volgens de binnenklimaatklasse van de onderliggende ruimte). Vervolgens wordt de isolatie aangebracht en de afdichtinglaasg.

Bij een warm dak wordt de dakvloer door de isolatie beschermd tegen sterke temperatuurschommelingen. Het gevaar op bewegingen en scheuren in de dakvloer wordt hierdoor beperkt. De temperatuurbelasting op de afdichting is zeer groot. Gezien het hoge smeltpunt van de DERBIGUM SP FR, >150°C, is het warme dak ideaal te combineren met onze afdichting.

Een koud dak heeft een met buitenlucht verluchte spouw tussen de bovenste dakvloer en de thermische isolatie. Deze dakopbouw is een verouderd systeem dat aanleiding kan geven tot aanzienlijke schade : nl. het rotten van vochtgevoelige dakvloeren.

Doordat de binnenlucht met waterdamp in de spouw dringt, ontstaat er inwendige condensatie.
Daardoor is deze constructie niet aan te bevelen.

De afdichting wordt hier rechtstreeks op de dakvloer geplaatst. De isolatielaag bevindt zich boven de afdichting. De klassieke oplossing bestaat uit XPS geëxtrudeerd-polystyreenplaten die met grind of tegels, al dan niet op tegeldragers, worden belast.
Het gewicht van de ballast moet voldoende zijn om afwaaien of oplichting van de isolatieplaten te voorkomen. De ballast beschermt eveneens de isolatieplaten tegen UV-straling.

Meer nog dan bij een warm dak moet de helling voldoende zijn (>2%) voor een optimale evacuatie van het water en om warmteverlies door de aanwezigheid van water en het risico op condensatie te vermijden.

Het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden? Geen probleem!

We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw vragen worden beantwoord. Mocht u het antwoord hier echter niet hebben gevonden, neem dan contact met ons op. Wij geven graag het antwoord op uw vraag.

right-arrow-circular-button-outline Neem contact met ons op
Scroll naar boven