fbpx

Waterplassen op een plat dak. Ok of niet?

Een paar kleine waterplassen op een plat dak na een fikse regenbui is geen reden tot paniek. Roofing in polymeerbitumen (APP en SBS) en kunststof dakbanen kunnen hier goed tegen. Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) stelt trouwens duidelijk in haar Technische Voorlichtingen 215 en 244 dat een lichte plasvorming ook geen voldoende reden is om voorbehoud te maken bij de oplevering van dakwerken.

Indien er grotere plassen op uw dak blijven staan is er wel enige voorzichtigheid geboden en zal u misschien maatregelen moeten treffen om deze weg te werken.

Teveel stilstaand water op een plat dak kan verschillende nadelen hebben:

  • als de dakvloer een lichte draagconstructie is, dan kan het extra gewicht vervormingen veroorzaken.
  • een klein occasioneel lek kan leiden tot een grotere waterinfiltratie
  • de waterdichting zal meer druk ondervinden bij vriesweer
  • een lek is moeilijker te herstellen op een natte plek
  • vuil kan zich in de plassen verzamelen en de uv-bescherming aantasten.

Het vermijden van waterplassen begint natuurlijk bij het ontwerp van het plat dak. Meer weten over de helling die nodig is op een plat dak ? Consulteer de pagina : “Helling op een plat dak: wat is er nodig en waarom ?