fbpx

Welke types dakopbouw bestaan er ?

In het algemeen bestaan er 4 grote types dakopbouwen :
  • Het koud dak
  • Het warm dak
  • Het omgekeerd dak
  • Het compactdak

Het koud dak

Destijds veelvuldig toegepast, maar nu strikt af te raden. Een koud dak is immers om problemen vragen.

Bij een koud dak wordt het dampscherm (indien aanwezig) aan de warme zijde van de isolatie geplaatst en is er tussen de bovenste dakvloer en de isolatie een spouw die verlucht wordt met buitenlucht.

Dit type opbouw kan aanleiding geven tot aanzienlijke schade door condensatie, een zeer moeilijk te vermijden probleem. Daarom wordt er steeds aangeraden om een koud dak om te vormen tot en een warm dak of een omgekeerd dak.

Het warm dak

Dit is het meest gebruikte type dakopbouw. Op de dakvloer wordt een voorbereidingslaag aangebracht dat dienst doet als dampscherm (volgens de binnenklimaatklasse van de

onderliggende ruimte). Vervolgens wordt de isolatie aangebracht en de waterdichte dakbaan.

Bij een warm dak wordt de dakvloer door de isolatie beschermd tegen sterke temperatuurschommelingen. Het gevaar op bewegingen en scheuren in de dakvloer wordt hierdoor beperkt. De temperatuurbelasting op de roofing is zeer groot, maar gezien het hoog smeltpunt van de Derbigum-dakbanen, > 150° C, is het warme dak ideaal te combineren met de Derbigum-waterdichting.

Bij het omvormen van een koud naar een warm dak kan de bestaande dakbedekking als dampscherm fungeren (tot binnenklimaatklasse III).

Een aantal punten moeten wel bekeken worden:

  • Is de isolatie nog goed of moet zij verwijderd worden?
  • Is de staat van de dakvloer nog goed?

En de verluchtingsbuizen moeten verwijderd worden en de openingen afgedicht.

Dit is iets wat u best aan een vakman overlaat.

Het omgekeerd dak

Hier wordt de waterdichting rechtstreeks op de dakvloer geplaatst. De isolatielaag komt bovenop de dakbaan. De klassieke oplossing bestaat uit XPS geëxtrudeerd-polystyreenplaten die met grind of tegels, al dan niet op tegeldragers, worden belast.

Het gewicht van de ballast moet voldoende zijn om afwaaien of oplichten van de isolatieplaten te voorkomen. De ballast beschermt de isolatieplaten eveneens tegen uv-straling. Meer nog dan bij een warm dak moet de helling voldoende zijn (> 2 %) voor een optimale evacuatie van het water en om warmteverlies door de aanwezigheid van water en het risico op condensatie te vermijden.

Het compactdak

Compactdaken zijn enkel mogelijk bij een houten draagvloer, het isolatiemateriaal wordt immers in de ruimte tussen de liggers geplaatst. Qua dakopbouw lijkt een compactdak dan ook sterk op een koud dak, met dat verschil dat een compactdak niet verlucht wordt met buitenlucht. Voor de verluchting van een compactdak doet men beroep op een intelligent dampscherm dat de verluchting volgens de seizoenen kan regelen.

Een compactdak heeft dus zijn voordeel wanneer men beperkt zit in hoogte voor de dakopbouw en, de luchtdichting kan gemakkelijk aangesloten worden op de wanden.

Echter, bij de plaatsing ervan moet men ook een aantal punten zeer strikt opvolgen. Indien men dit niet doet, geeft men vrij spel aan condensatie en alle gevolgen van dien.

Zo mag een compactdak enkel geïnstalleerd worden op gebouwen met een binnenklimaatklasse lager dan of gelijk aan III. De materialen dienen bovendien goed op elkaar afgestemd te zijn qua lucht- en dampdoorlaatbaarheid en moet er bij de plaatsing een strikte timing gevolgd worden om ingesloten vocht te voorkomen. Verder moet men er zeker van zijn dat het dak geen schaduw zal krijgen, ook niet in de toekomst, want de opwarming van het dak is cruciaal bij dit daktype. Bovendien mag de dakhelling niet minder dan 2% zijn na het zetten van de materialen, plasvorming op het dak zou immers ook zware condensatieproblemen geven.

Dit om er nog maar enkele op te noemen…

Samengevat, is een compactdak zeker een goede keuze wanneer u beperkt bent in de beschikbare hoogte. Bij de plaatsing dienen echter wel zeer strikte voorwaarden en regels gevolgd te worden om ernstige condensatieproblemen te vermijden.

Heeft u nog een koud dak, dan is het aangewezen om dit zo snel mogelijk om te vormen tot een warm of een omgekeerd dak. Dit is een werk dat best door een vakman kan gedaan worden.